Norme de referintă

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Norme de referintă

 

Eurocod 7

Proiectare geotehnică – Partea 1: Reguli generale.

 

Eurocod 8
Indicaţii procedurale pentru rezistenţa seismică a structurilor - Partea 5: Fundaţii, structuri şi aspecte geotehnice.

 

STAS 3300-1/2-85  

 

P100-2013

 

 

 

 

 


© GeoStru