Raport diagrame

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Loadcap >

Raport diagrame

Tabel în care se calculează diversele valori al sarcinilor admisibile în funcţie de adâncimea planului de fundare D şi de lăţimea B, pentru orice lungime L aleasă dintre cele propuse. Tabelul este reconstituit în baza Setup-ului General al graficelor asignate în meniul Date Generale.

 

 

 


©  GeoStru