Stratigrafie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC >

Stratigrafie

 

STRATIGRAFIA_RO

Meniu pentru definirea stratigrafiei

 

 

Nr.: Numărul de ordine al stratului;

 

N.B.: Pentru o funcționare corecta a programului stratele se asignează de sus în jos.

 

Baza de date terenuri: Utilizatorul are acces la o baza de date de terenuri, a căror caracteristici geotehnice sunt cunoscute.

Cota inițială strat [cm]: Introduceți cota inițială a stratului începând de la partea superioara. Pentru celelalte straturi cota inițială trebuie să coincidă cu cota finala a stratului asignat anterior.

Cota finala strat [cm]: Introduceți cota finală a stratului.

Inclinație [°]: Înclinația stratului față de orizontală.

Pânza freatică: Indicați dacă stratul este intersectat de o pânza freatică pentru a lua în considerare împingerea apei și analiza în condiții de presiuni efective. În acest caz introduceți greutatea volumica totala.

Permeabilitate k: Permeabilitatea stratului.

Greutate volumică: Greutatea volumică a terenului.

Unghi de rezistență la forfecare Fi [°]: Unghiul de rezistență la forfecare al terenului; în prezența pânzei freatice introduceți parametrul efectiv.

Coeziune c: Coeziunea terenului; în prezența pânzei freatice introduceți parametrul efectiv.

Unghi de frecare teren - zid delta [°]: Unghiul de frecare teren-zid. Se consideră că distribuția de-a lungul zidului a presiunilor datorate acțiunilor statice și dinamice acționează cu o inclinație față de normala la zid nu mai mare de 2/3 din unghiul de rezistență la forfecare, pentru starea de împingere activa.

Modulul de elasticitate: Modulul de elasticitate al stratului, necesar pentru calcularea tasărilor în prezența piloților.

Culoarea: Poziționați-vă pe aceasta celula și faceți click cu mouse-ul; vă fi vizualizata paleta de culori de unde se poate alegere culoarea asociata stratului.

Descriere: Introduceți o descriere sintetica a litologiei.

 

Light


În verificările globale (sarcina limita, răsturnare și alunecare), peretele de împingere este definit de planul ce trece prin suprafață superioară a fundației amonte. De-a lungul acestui plan frecarea care se dezvoltă în prezența fundației amonte este frecare teren-teren și nu frecare teren-perete. În cazurile în care, în schimb, fundația amonte nu este prezentă sau este neglijabilă, putem presupune că de-a lungul acestui plan se dezvoltă o frecare teren-perete. În acest caz se poate impune programului folosirea unghiului d teren-perete pentru verificările globale, bifând opțiunea prezenta în partea de jos a ferestrei de definire a stratigrafiei.

 


 

Atenție:

Neasignând datele la colaps prin alunecare și sarcina limită programul va prelua valorile stratului unde se afla fundația zidului.

 

Când se asignează manual trebuie inserate valori pentru ambele. De exemplu daca doriți să asignați o aderența de 100KPa trebuie asignat și unghiul de frecare în fundație.

 

O dată selectat stratul se poate de asemenea asigna valoarea lui Nspt iar programul va asigna automat caracteristicile geotehnice, atunci când acestea nu se cunosc.

 

 

Atunci când rambleul este alcătuit din sol coeziv, este de așteptat să se creeze zone de tracțiune (warning înălțimea de fisurare mai mare decât înălțimea zidului).

Nu trebuie să se bazeze pe zona de tracțiune pentru a reduce presiunea laterală. În schimb, trebuie să se presupună că aceasta se poate forma și umplea cu apă.

În prezența zonei de tracțiune, se sugerează să se adopte ambele indicații prezentate în figură, să se considere blocul de tracțiune ca supraîncărcare și să se ia în considerare forța apei conținute în fracturile de tracțiune.

Este cunoscut faptul că solurile coezive tind să își piardă coeziunea atunci când sunt expuse la excavare, ca urmare a absorbției de umiditate și/sau a formării de fracturi de tensiune.

clip0001

Fracturi de tracțiune și diagrama de presiune sugerată în prezența solurilor coezive

 


©  GeoStru