MDC

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

MDC

 

Ziduri de sprijin, MDC: este un produs software destinat proiectării și analizei zidurilor de sprijin din beton armat, cu fundații directe sau pe piloți, si, opțional, în prezența ancorajelor.

Programul realizează calculul geotehnic folosind, la alegerea utilizatorului, teoriile adoptate în general în geotehnica, efectuând toate verificările impuse de normativa aleasa, printre care aceea a stabilității globale, chiar și în condiții seismice.

Calculul structural realizează dimensionarea și verificarea armaturilor, folosind metoda Stărilor Limita Ultime sau a Tensiunilor Admisibile.

 

 

ANTEPRIMA_RO

 

 

 

Normative de calcul suportate

• Eurocod 7/8

• NTC

• STAS

• British Codes BS8004/BS8110

• SR EN 1997-1 Anexa RO / EC2: SR EN 1992-1-1 / Normativul pentru proiectarea lucrărilor de susținere (Anexa A)

 

Caracteristica unică a acestui program este simplitatea cu care se pot gestiona diverse combinații de sarcini și încărcări rezumând într-o singura fază atât condițiile cat și calculul.

 

Datorita numeroaselor sale opțiuni, programul permite analiza zidurilor din beton armat și de greutate dintr-un larg spectru de cazuri:

 

• Ziduri din beton armat

• Ziduri de greutate

• Ziduri pe piloți sau micropiloți

• Ziduri cu ancoraje

• Pinten de fundație

• Ziduri cu consola pe latura amonte

• Zid in trepte pe latura amonte

• Zid cu fundație obelisc în amonte și în aval

• Forțe ce acționează asupra zidului FX, FY, MZ în n puncte

• Teren stratificat

• Rambleu

• Sarcini pe rambleu

• Prezența pânzei freatice sau a apei subterane captive intre doua strate impermeabile

• Posibilitatea introducerii drenajului amonte

• Ziduri de închidere

• Diagramele tensiunilor

• Editor de armaturi cu vizualizare 3D

• Analiza stabilității globale cu metodele: Fellenius, Bishop, Janbu, Bell, Sarma, Morgenstern&Price, D.E.M., Zeng Liang

 

Vizualizare 3D

Vizualizare tridimensionala a stratigrafiei și armaturilor.

 

Stratigrafia

Modul foarte simplu de introducere a stratelor permite utilizatorului modelarea stratelor din amonte și aval de zid, cu inclinații individuale. Programul permite modificarea grosimii și inclinației stratelor cu ajutorul mouse-ului. Fiecărui strat ii sunt atribuiți parametrii geotehnici necesari calculului și o culoare și/sau o textura. Programul deține, de asemenea, o baza de date internă de terenuri, pe care utilizatorul o poate folosi și modifica.

 

Calcul

Utilizatorul poate alege metoda Coulomb, Rankine sau Mononobe & Okabe pentru calcularea împingerii. Este, de asemenea, posibila alegerea efectuării calculului considerând împingerea în repaus și, pentru elementele supuse împingerii pasive, specificarea procentului de împingere efectiv implicata.

Calculul structural poate fi realizat, la alegerea utilizatorului, cu metoda stărilor limita sau a tensiunilor admisibile.

 

 

 


©  GeoStru