Creare ghidata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC >

Creare ghidata

 

Crearea unui nou fișier de lucru beneficiază de o procedura ghidata, fiind posibilă definirea unui model generic de calcul la început, pe baza căruia va fi executată automat predimensionarea lucrării, iar apoi putând fi operate modificările necesare. La apăsarea butonului "Nou" apare următoarea fereastra de dialog:

 

CREAZIONE_GUIDATA

Meniu pentru inițializarea proiectului

 

 

Zona

Identifică zona șantierului, cu posibilitatea de a insera și latitudinea și longitudinea în sistem WGS84.

 

Normativa

Utilizatorul poate alege normativa de referința de utilizat pentru calculul GEO respectiv STR.

 

Unități de măsura

Utilizatorul poate alege, pentru unitățile de măsura, sistemul Tehnic sau cel Internațional.

 

Înălțime zid

Pe baza înălțimii zidului, exprimată în cm, pe care utilizatorul o inserează, va fi efectuată predimensionarea zidului de sprijin.

 

Tipologia

Selectați tipologia de calculat dintre cele propuse.

 

Pentru un zid pe unul, doua sau trei rânduri de piloți se introduc și:

 

Caracteristici pilot

Indicați tipul de piloți (Forați / Bătuți), diametrul și lungimea exprimate în cm.

 

Poziția în fundație

Indicați distanta axa - margine externa și interaxa longitudinală a piloților, exprimate în cm, precum și aliniamentul (Alineați / Nealienați).

 

 


©  GeoStru