Armaturi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  MDC >

Armaturi

 

ARMATURA_RO

        Meniu pentru modificarea armaturilor

 

Armătura

Afișează lista de armături (toate armăturile în combinații)

 

Armături de combinație

Pentru fiecare combinație selecționată se vizualizează armatura corespondentă. Combinația de vizualizat se poate selecționa din bara de instrumente.

 

Editor armături

Cu ajutorul acestei comenzi se deschide fereastra editorului armăturilor, dând posibilitatea utilizatorului de a efectua modificări asupra armăturii propuse.

 

Selectarea unei armături

Pentru a selecționă o armătura de modificat se alege comanda Selecționare din panoul lateral Editor armaturi, se trece în zona profilului zidului (zona evidențiată de culoarea de fundal zidului) și se efectuează click pe aceasta; armatura selecționată din diagrama de explozie a barelor poate fi doar deplasata, nu și modificata. Atunci când armatura se poate edita, nodurile aceștia sunt evidențiate de puncte colorate iar armaturi se prezintă toate caracteristicile acesteia: număr, diametru, lungimea segmentului și unghi de inclinație. în aceasta faza este posibila schimbarea caracteristicilor armaturii selecționate din panoul lateral.

 

Înghețare / Anulare înghețare (Eliberare) bara

Pentru împiedicarea modificărilor accidentale asupra barelor armaturilor, programul dispune de comanda Înghețare care se activează din meniul  flotant apăsând tasta dreapta a mouse-ului.  Pentru a putea modifica barele se selectează comanda Eliberare tot din meniul flotant acționând tasta dreapta a mouse-ului. Aceasta din urma comanda reda posibilitatea de editare a tuturor barelor.

 

Modificarea unei bare de armatura

Fiecare bara poate fi tăiată Taiere, modelata - întroducând unul sau mai multe noduri Introducere nod,  sau eliminata Eliminare. Toate modificările asupra barei se pot activa din meniul flotant și se confirma întotdeauna cu ajutorul comenzii Aplicare a aceluiași meniu.  O bara eliminata (Eliminare) nu mai poate fi introdusa; în astfel de situații se sugerează folosirea  comenzii Anulare (Undo).

 

Verificarea secțiunilor de calcul

După modificarea graficii barelor trebuie realizata verificarea armaturii modificate. Pentru aceasta selectează comanda Verificare secțiuni de pe bara de instrumente: fereastra de dialog care apare arata armatura de calcul pentru diferite parți ale zidului (elevație, fundație aval, fundație amonte, pinten)  anterioara modificărilor. Până la propunerea noii armaturi modificate trebuie click-at butonul Armatura de calcul al aceleași ferestre; executarea acestei comenzi vă modifica armaturile după cerințele utilizatorului.

infine, realizând click pe butonul Verifica Secțiuni vă fi realizata verificarea secțiunilor de calcul cu noile armaturi. Daca nu apare nici un mesaj, verificarea  poate fi considerata satisfăcută pe baza opțiunilor utilizatorului. Armatura modificata este vizualizata în raportul de calcul cu verificările.

 

Nota : pe peretele de elevație, pentru aceeași latura (în amonte sau în aval) poate fi folosit un singur tip de diametru.

 

 


©  GeoStru