Arhivă Materiale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Arhivă Materiale

Arhiva Materiale se referă toate secţiunile elementelor structurale prevăzute în program. Fiecare informaţie apărută în tabelele prestabilite se pot modifica şi nu reprezintă niciun fel de constrângere pentru proiectant în calitate de unic responsabil pentru valorile întrebuinţate.

Unităţile de măsură ale tuturor datelor sunt indicate în mod explicit.

 

Avvertenza Nu este posibilă ştergerea unui material din cele expuse în tabel, dar este posibil să fie modificate ori să se adauge altele noi.

 

ARCHIVIO_MATERIALI_1

 

ARCHIVIO_MATERIALI_2_RO

 

 


© GeoStru