Caracteristici Geotehnice

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Caracteristici Geotehnice

MP calculează sarcina limită a pilotului sau a micropilotului pentru mai mult de o stratigrafie sau verticală inspectată. În general, un număr mai mare de verticale inspectate favorizează o stabilire corectă a alternanţei stratigrafice, în favoarea unei evaluări mai verosimilă a portanţei limită.

În baza numărului de stratigrafii introduse, va fi posibilă alegerea celei curente pentru introducerea parametrilor necesari la caracterizarea mecanică a acesteia.

 

Fiecare stratigrafie trebuie să fie caracterizată din punct de vedere mecanic cu parametrii caracteristici: parametrii geotehnici care trebuie introduşi vor trebui să fie atribuiţi începând de la stratul cel mai apropiat de suprafaţă până la cel mai adânc:

 

 

STRATIGRAFIA_RO

 

Nr

Numărul de ordine al stratului 1, 2, 3, 4, etc.

 

DB

Baza de date a terenurilor cu caracteristicile geotehnice aferente.

 

Hs

Grosimea stratului. Grosimea fiecărui strat poate fi modificată, interactiv, de la zona de lucru: plasaţi mouse-ul în punctul central al trecerii de la o litologie la alta (punctul de prindere marcat cu albastru) şi, ţinând apăsat butonul mouse-ului, aduceţi stratul într-o poziţie nouă. Apare o fereastră de dialog prin care vi se cere introducerea noi grosimi.

 

Eps

Înclinaţia stratului în grade, pozitivă dacă este în sensul opus acelor de ceas. În acelaşi mod, la modificarea grosimii straturilor este posibilă variaţia înclinaţiei acestora cu un click al mouse-ului pe punctele de prindere laterale.

 

Masa unităţii de Volum

Masa unităţii de volum a stratului în unitatea de măsură specificată; în prezenţa terenului scufundat în pătura freatică, introduceţi masa saturată din celula următoare.

 

Masa unităţii de volum Saturată

Masa unităţii de volum saturată a stratului în unitatea de măsură specificată.

 

c

Coeziunea terenului în unitatea de măsură specificată. În prezenţa apei freatice sau, oricum în terenuri saturate, pentru analiza în stare nedrenată, este necesar să se introducă valoarea nedrenată şi să se bifeze opţiunea stare nedrenată.

 

Fi

Reprezintă unghiul de rezistenţă a terenului în grade; în prezenţa apei freatice, introduceţi parameturl eficace. Pentru analiza nedrenată, unghiul de frecare este automat considerat nul de program.

 

Frecarea negativă

Bifaţi opţiunea dacă doriţi să se ţină cont de frecarea negativă care se generează în strat, în cazul prezenţei unui pilot. Acest fenomen nu este luat în considerare în cazul prezenţei de micropiloţi. Pentru mai multe informaţii ulterioare, consultaţi indicaţiile teoretice.

 

Starea nedrenată

Bifaţi opţiunea de stare nedrenată în legătură cu stratul pentru care este valabilă această stare.

 

Modulul elastic

Modulul elastic al stratului. Această valoare este necesară pentru calculul cedărilor.

 

Vs

Viteza undei de tăiere pentru stratul luat în consideraţie. Vs este indispensabilă pentru calculul interacţiunii cinematice pilot-teren (vezi Momente cinematice în Acţiune seismică)

 

Alfa

Coeficientul de aderenţă pentru mobilizarea aderenţei pe suprafaţa aterală a pilotului sau a micropilotului. Valoarea acestui parametru poate fi introdusă la alegerea utilizatorului sau se poate calcula automat de program, în urma alegerii dintre autorii propuşi (Caquot-Kerisel, Meyerhof şi Murdock, Whitaker-Cooke, Woodward) în cazul piloţilor foraţi sau a micropiloţilor. Pentru piloţii fixaţi, coeficientul calculat automat este în funcţie de intervalul valorilor coeziunii. Pentru ulterioare detalii, a se vedea informaţiile teoretice.

 

Texturi

Poziţionaţi-vă pe această celulă şi faceţi click cu butonul drept al mouse-ului, în felul acesta se va afişa paleta de culori din care să le alegeţi şi pe care să le asociaţi fiecărui strat. Ca alternativă, este posibilă alegerea haşurilor prezente în partea dreaptă a ferestrei de dialog: alegeţi haşura cu un click al mouse-ului şi, ţinând butonul apăsat, mutaţi-o în celula aferentă stratului.

 

Descriere litlogică

Poziţionaţi-vă în celulă şi scrieţi un text; acesta se va regăsi în legenda straturilor.

 

 

 


© GeoStru