Date micropilot

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Micropilot >

Date micropilot

 

DATI_MICROPALO_RO_1

 

Descriere

Introduceţi un text care descrie sintetic elementul.

 

Tipologie

Alegeţi între tipologia micropilotului RADICE sau TUBIFIX. Pentru descrierea celor două tipuri de micropilot, vezi Micropilot.

 

Tip de armătură

Alegeţi tipologia de armătură, dintre Tubulară sau Bare longitudinale: dacă se alege armătura tubulară, este necesar să se stabilească diametrul extern, grosimea şi masa pe metru liniar ale tubului, în secţiunea Armătură tubulară (pătratul roşu din figură). Programul dispune de o Bază de Date a armăturilor tubulare de unde este posibil să o alegeţi pe aceea care trebuie introdusă, în funcţie de diametrul extern şi de grosimea luate în considerare: dacă nu se regăsesc în listă, este oricum posibil să introduceţi datele manual.

Dacă micropilotul trebuie armat cu bare longitudinale, alegeţi diametrul barelor de fier şi al etrierelor, precum şi numărul de bare şi betonul de acoperire a fierului din fereastra Secţiune cu bare (pătratul albastru).

În secţiunea Material se aleg tipul de oţel şi clasa de rezistenţă a mortarului (vezi Arhivă Materiale): la verificările structurale este luată în considerare secţiunea prevăzută cu oţel şi mortar injectat.

 

Injectarea

În funcţie de tipul de micropilot care trebuie realizat, este necesar să se aleagă tipul de injectare a mortarului de ciment. Pentru micropiloţii TUBIFIX este posibil să se aleagă între metoda de sigilare cu Injecţie Repetitivă şi Selectivă (IRS) şi aceea cu Injecţie Globală Unică (IGU); de tipul de injecţie ales depind dimensiunile medii ale diametrului bulbului. Pentru micropiloţii RADICE se foloseşte o turnare unică de microbeton cu presiune scăzută (lipsa injecţiei).

 

Diametru de perforare

Introduceţi diametrul orificiului care trebuie forat.

 

Sol

Alegeţi o litologie pentru calculul parametrului necesar la stabilirea diametrului mediu al bulbului în cazul în care se folosesc micropiloţi TUBIFIX. Pentru micropiloţi RADICE a = 1, sau nu se creează bulbul deoarece turnarea se realizează prin cădere.

 

Alfa

Reprezintă un coeficient care permite estimarea, în funcţie de tipul de sigilare şi de litologie, a diametrului mediu al bulbului în cazul micropilotului. Valoarea lui a se poate oricum introduce manual de către utilizator.

 

Diametru bulb

Introduceţi diametrul mediu al bulbului în cazul micropiloţilor TUBIFIX; această valoare se poate introduce manual de către utilizator sau se poate folosi cea propusă de program, care provine din valoarea lui a introdusă şi din diametrul de perforare. Pentru micropiloţii RADICE diametrul bulbului coincide cu acela al forării.

 

Lungimea fusului

Introduceţi lungimea tronsonului de forare necesar pentru a ajunge la straturile de teren pentru transferul sarcinii: această informaţie este necesară pentru micropiloţii de tip TUBIFIX: începând cu adâncimea obţinută cu această informaţie, se porneşte bulbul micropilotului. Pentru micropiloţii RADICE, dat fiind că nu există bulb, lungimea fusului trebuie considerată drept tronsonul care nu influenţează portanţa micropilotului, drept pentru care, trebuie luată în consideraţie cea mai scurtă posibil (de ordinul a 10-20 cm): pentru această tipologie, lungimea totală a micropilotului trebuie să coincidă cu  lungimea bulbului (vezi etapa următoare).

 

Lungimea bulbului

Introduceţi lungimea tronsonului de forare în care există tronsonul cu supape al tubului, pentru realizarea deformării bulbilor, în cazul micropiloţilor TUBIFIX. Pentru micropiloţii RADICE, lungimea bulbului trebuie să coincidă cu cea totală a micropilotului.

 

 

LightLa micropilot, portanţa este evaluată considerându-se că reacţionează doar tronsonul de lungime al bulbului.

 

Culoare tipologie

Alegeţi o culoare de reprezentare a elementului micropilot din paleta de culori.

 

Opţiune calcul portanţă

Pentru calculul portanţei micropilotului sunt propuse două teorii: Metoda Mayer şi Metoda Bustamante şi Doix.

 

DATI_MICROPALO_2

 

LightPentru metoda Bustamante şi Doix este necesar să se introducă presiunea limită de injecţie.

 

Sarcina limită orizontală

Pentru micropiloţii supuşi sarcinilor transversale este necesară şi executarea verificării cu sarcina limită orizontală. Conţinutul teoretic despre sarcina limită orizontală cu Broms este prezentată în Informaţii teoretice.

În cazurile mecanismului de rupere a unui pilot lung, formarea unei articulaţii plastice în corespondenţă cu momentul maxim presupune determinarea momentului ultim al secţiunii: Mult este evaluat de program în baza armăturii. Pentru micropiloţii cu armătură tubulară, programul va face referire la secţiunea tubului aleasă de utilizator; pentru micropiloţii armaţi cu bare de oţel, se va cere numărul presupus de bare care trebuie utilizate: în acest caz, este recomandabil ca această verificare să se efectueze după realizarea calculului structural de principiu. Diametrul este obţinut de program din valoarea introdusă în fereastra Secţiune cu bare.

 

 

 

 

 

 

 


© GeoStru