Geometrie sol şi pânză de apă freatică

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Geometrie sol şi pânză de apă freatică

Geometrie sol

Se stabileşte profilul solului cu lungimea tronsoanelor în dreapta şi în stânga pilotului sau micropilotului. Această indicaţie are doar valoare grafică.

 

Şanţ

Stabiliţi lăţimea şi adâncimea debleierii în care este plasată fundaţia. Valoarea adâncimii şanţului este luată în considerare de program pentru determinarea tensiunii litostatice.

 

Geometrie pânză freatică

Introduceți adâncimea pânzei freatice de la nivelul solului. Pentru straturile de teren afectate de prezenţa apei trebuie introdusă masa pe unitatea de volum saturat: în stări drenate, programul evaluează tensiunile eficace, calculând masa pe unitate de volum diminuat precum γsat - γw, iar pentru starea nedrenată, programul ia în considerare γsat. Adâncimea introdusă cu  semnul "-" permite luarea în consideraţie a nivelului apei situat deasupra nivelului solului şi în evaluarea presiunii neutre (apă) programul ţine cont de acest nivel.

 

 

 

 


© GeoStru