Conexiuni metalice

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  > Proiectarea conexiunilor >

Conexiuni metalice

La calculul rezistenței conexiunilor metalice trebuie să se țină seama de posibilitatea coroziunii, cu excepția situației în care protecția anticorosivă este proiectată pentru întreaga durată de viață a structurii.

 

Astfel:

- grosimea de sacrificiu (pierdută prin coroziune), determinată conform Tabelul 4-5, trebuie scăzută din orice suprafață exterioară a tuturor componentelor conexiunii care se află în contact cu terenul;

- o grosime de sacrificiu egală cu jumătate din valoarea din Tabelul 4-5 trebuie scăzută din orice suprafața interioară a tuturor componentelor conexiunii care se afla în contact cu un element metalic sau care se află total în interiorul conexiunii.

 

Calculul elementelor metalice de prindere se va face având ca referința STAS 10108/0-78 sau EUROCODE 3.

 

©  GeoStru