Existența unui obstacol

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  >

Existența unui obstacol

Dacă nu se poate evita amplasarea unui obiect care se constituie ca un obstacol în zona masivului de pământ armat (bazine de colectare, prize de apă, fundații pentru panouri de semnalizare, parapeți, rigole etc.), proiectarea structurii de sprijin se va face conform unei din metodele următoare:

• Dacă straturile de armătură trebuie întrerupte total sau parțial în dreptul obstacolului, straturile învecinate de armătură vor fi proiectate        pentru a prelua încărcările suplimentare care ar fi trebuit preluate de armăturile întrerupte. În acest caz, porțiunea de fațadă din fața                obstacolului trebuie asigurată contra răsturnării sau alunecării. Dacă acest lucru nu este posibil, armăturile cuprinse între obstacol și fațadă        pot fi atașate obstacolului sau elementele de fațadă pot fi ancorate de elementele vecine.

 

• Amplasarea unui cadru structural în jurul obstacolului, capabil să preia încărcările de la armăturile din fața obstacolului și să le transmită        către armăturile conectate la acest cadru, în spatele obstacolului (Figura 6.42).

 

clip0093

Figura 6.42. Realizarea unui cadru structural în jurul unui obstacol

 

• Dacă sunt utilizate armături discontinui (de tip benzi), se poate ocoli obstacolul.

 

Dacă obstacolul trebuie să pătrundă și prin fațadă, elementele acesteia trebuie proiectate astfel încât să înconjoare obstacolul, iar umplutura să nu poată ieși printre elementele fațadei.

 

©  GeoStru