Pante armate

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Pante armate

Generalități

Acest capitol se ocupă de pantele abrupte armate cu materiale geosintetice, având înclinări față de verticală de peste 20°. Acestea pot fi realizate pentru (vezi paragraful 2.2):

-construirea de ramblee noi, cu pante abrupte, care nu ar fi stabile în ipoteza nearmării, pentru a reduce ampriza lucrării;

-repararea pantelor care au suferit alunecări de teren,

-îmbunătățirea stabilității feței pantei după compactare, pentru a asigura un mai bun suport pentru utilaje.

 

©  GeoStru