Principiile proiectării conform standardelor române în vigoare

 

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Principii de proiectare a structurilor din pământ armat >

Principiile proiectării conform standardelor române în vigoare

 

La data redactării prezentului ghid sunt în vigoare standardele române STAS 10100 și 10101 referitoare la acțiunile în construcții.

Având ca referință aceste standarde, încărcările se clasifica în:

permanente (P),

temporare (T), cvasipermanente (C) sau variabile (V),

excepționale (E).

 

În aplicarea metodei stărilor limită, încărcările se iau în considerare cu intensitățile de calcul, care se determină prin înmulțirea intensităților normate cu coeficienții încărcărilor, n, care pot fi sub sau supraunitari.

 

În funcție de natura stărilor limită la care se face verificarea și de categoria grupărilor se iau în considerare intensități de calcul diferite:

pentru verificări la stările limită ultime de rezistență și stabilitate, sub acțiunea grupărilor fundamentale: intensități de calcul limită, obținute prin aplicarea coeficientului încărcării, n, determinat având ca referința STAS 10101/0A-77;

pentru verificări la stările limită unde intervin efecte de durată și verificări sub acțiunea grupărilor speciale: intensități de calcul reduse, care pentru încărcările permanente și cvasipermanente coincid cu intensitățile normate, iar pentru încărcările variabile reprezintă fracțiuni de lungă durată ale intensităților. Coeficienții  încărcărilor sunt: 1.0 pentru P și C, nd pentru V, având ca referință STAS 10101/0A-77.

 

Stabilirea valorilor normate și de calcul ale caracteristicilor geotehnice ale terenului de fundare și umpluturilor se realizează având ca referință STAS 3300/1-85, prin prelucrare statistică a datelor obținute din îcercări și considerând un nivel de asigurare, α. Pentru calculele la starea limită de deformații (SLD) α = 0,85, iar pentru starea limită de capacitate portantă (SLCP) α = 0.95.

 

În cazul lucrărilor de susținere, se vor aplica următoarele, având ca referință STAS 330011-85:

pentru calcul la starea limită de deformații (SLD), se va verifica atât la SLU, cât și la SLEN, în grupările fundamentale respective, folosind datele pentru parametrii geotehnici obținute din încercări și prelucrate statistic cu un nivel de asigurare α = 0.85;

pentru calc la la starea limită de capacitate portantă (SLCP), se va venfica la SLU, în gruparea specială de acțiuni folosind datele pentru parametrii geotehnici obținute din încercări și prelucrate statistic cu un nivel de asigurare α = 0.95.

 

©  GeoStru