Verificarea stabilității globale

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  > Verificarea stabilității externe >

Verificarea stabilității globale

Pentru verificarea stabilității globale trebuie luate în considerare toate suprafețele posibile de cedare, atât cele care sunt exterioare structurii, cât și cele care o intersectează (Figura 6.12).

 

clip0026

Figura 6.12. Cedarea prin pierderea stabilității globale

 

În cazul în care suprafața potențială de cedare intersectează structura, trebuie luată în considerare rezistența armăturilor.

Pentru structuri simple, cu geometrie rectangulara, cu distribuție relativ uniformă a armăturilor și cu o fațadă aproape de verticală, suprafețele de cedare ce trec atât prin zona armată, cât și prin cea nearmată, nu sunt, de regulă, critice.

Analiza stabilității globale se face cu ajutorul metodelor ce admit suprafețe de cedare circular - cilindrice sau cu metoda penei.

 

©  GeoStru