Verificarea presiunilor pe teren

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  > Verificarea stabilității externe >

Verificarea presiunilor pe teren

Pentru calculul presiunilor pe teren se adoptă, de regulă, metoda Meyerhof (Figura 6.11). Presiunea pe bază, σv, presupusă uniform distribuită, se calculează cu formula:

clip0122

unde:

Rv        este rezultanta tuturor încărcărilor verticale, cărora li s-au aplicat factorii parțiali corespunzători (inclusiv suprasarcina, dacă există),

L        lățimea efectivă a bazei,

e        excentricitatea rezultantei Rv față de mijlocul bazei.

 

Presiunea adusă pe teren de structura de pământ armat trebuie comparată cu capacitatea portantă ultimă a terenului:

 

clip0123

unde:

pcr este presiunea critică,

clip0124

cf        coeziunea terenului de fundare,

γf        greutatea volumica a teren lui de fundare,

Nγ și Nc        coeficienții  de capacitate portantă,

iγ, ic        coeficienți datorați înclinaîrii rezultantei,

Dm        adâncimea de încastrare a structurii.

 

clip0025

 

Figura 6.11. Schema de calcul a presiunilor pe teren

 

Coeficienții de capacitate portantă, ca și cei datorați înclinării rezultantei vor fi adoptați funcție de metoda de proiectare aleasă (având ca referință STAS 3300/2-85 sau EUROCODE).

Presiunea pe teren poate fi micșorată și, respectiv, presiunea critica mărită, prin lungirea armăturilor. Dacă nu se obțin rezultate satisfăcătoare sau costurile ar fi prea mari, trebuie considerată îmbunătățirea terenului prin compactare, înlocuirea stratului moale, realizarea de coloane de material granular etc.

 

©  GeoStru