Verificarea stabilității la răsturnare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Structuri de sprijin armate  > Verificarea stabilității externe >

Verificarea stabilității la răsturnare

 

Datorită flexibilității structurilor de pământ armat, răsturnarea nu reprezintă un mecanism critic de cedare.

În practica curentă de proiectare se calculează excentricitatea rezultantei forţelor verticale (vezi 6.3.5.), care trebuie să fie mai mică decât L / 6 pentru pământuri sau L / 4 pentru roci, în caz contrar fiind necesară o lungime mai mare de armătură.

Pentru structurile ce pot fi considerate rigide, verificarea stabilității la răsturnare presupune compararea momentului forțelor destabilizatoare (forţele şi parametrii geotehnici fiind afectați de factorii parțiali corespunzători) cu momentul forțelor rezistente față de punctul de la baza faţadei.

 

©  GeoStru