Caracteristici

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

  Caracteristici

 

Fereastra principală a aplicației, cu toate elementele care compun interfața, este redată în figura de mai jos.

Fereastra este împărțită în două secțiuni.

Partea din stânga permite stabilirea metodei pentru calculul parametrilor sau inserarea lor directă.

Secțiunea din dreapta este compusă din patru fișe diferite, referitoare la definiția seriei istorice la baza calculelor, la starea prelucrărilor, la calculele referitoare la calculul parametrilor și la determinarea debitelor de proiect pentru fiecare timp de întoarcere.

 

 

TCEVDati

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software