Hidrologic Risk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Introducere >

  Hidrologic Risk

 

Programul își propune să fie de ajutor celor ce întâmpină problematici inerente fenomenelor de viituri. Acesta pornește de la modelările diferitelor evenimente ale ploii, pentru a ajunge la identificarea debitului viiturii și evoluția acesteia.

Studiul hidrologic care duce la definirea debitului maxim al viiturilor cu probabilități determinate de depășire (timp de întoarecere), parte de analiză statistică a ploilor, la care este asociat un model care definește legătura debit de intrare-scurgere. Acesta din urmă, pentru a ține cont de caracteristicile unui bazin, este caracterizat de numeroși parametri, printre care: timpul de concentrare, cuvertura vegetală, permeabilitatea, înclinația, etc.

Partea de verificare hidraulică a programului dă posibilitatea definirii, plecând de la debit, a nivelului atins de apă într-o secțiune sau în mai multe de-a lungul albiei.

Modelul de calcul adoptat, în regimul de deplasare/curgere permanetă, ajunge la definirea nivelelor hidrice plecând de la geometria secțiunilor și de la caracteristicile materialelor care le constituie.

Acest ultim aspect, dacă se consideră viteza de creștere a nivelului hidric al secțiunii, reprezintă poate, elementul cel mai interesant din punctul de vedere al riscului de viitură pentru că permite identificarea zonelor supuse la riscuri și timpii de alertă.

 

 

clip0001

 

 

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software