Nivelul 0

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Nivelul 0

 

Calculul parametrilor distributiei TCEV la nivelul de regionalizare zero solicită prezenta unei serii de date în punctul de interax. Pentru a cunoaste în detaliu functionalitătile legate de gestiunea seriilor cititi secțiunea referitoare la seriile istorice.

 

Pentru a calcula parametrii trebuie să inserati valorile seriei în fereastra Observatii: aceste valori pot fi si importate dintr-un fisier text (*.txt). Pentru importul de fisiere pozitionati-vă pe prima celulă, click dreapta si selectati comanda Deschide, apoi alegeti fisierul de importat. Fisierul text trebuie să fie structurat din serie dispusă pe rânduri (fiecare observatie pe un rând).

Datele seriei pot fi importate si cu ajutorul comenzilor Copiază/Alipeste ce se pot activa cu click dreapta.

 

Calculul parametrilor este lansat după ce s-a apăsat butonul Calcul din fereastra Prelucrare (Fig 1).

În fereastra funcție sunt aduse rezultatele calculului care, de fapt, sunt timpii de întoarcere, valoarea variabilei X cu distributia de probabilitate F(X) si factorul de crestere. În acest nivel Valoarea reprezintă debitul de proiect.

 

 

 

 

Elaborazione

Funzione

Fig (1)

Fig (2)

 

Toate calculele ce solicită metode iterative pentru a ajunge la solutie informează utilizatorul 

Tutti i calcoli che richiedono metodi iterativi per giungere alla soluzione, informano l'utente circa il procedere della ricerca mediante il riquadro sullo stato dell'elaborazione. Nel riquadro viene indicato il numero di iterazioni eseguite dal programma per raggiungere la convergenza (Valore) e l'approssimazione, ossia la differenza tra la soluzione trovata e quella del ciclo precedente.

 

 

 

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software