Prezentare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

  Prezentare

 

Aplicația face posibilă execuția prelucrărilor probabilistice în domeniul hidrologic.

 

Modelele probabilistice utilizate sunt distribuția valorilor extreme sau a lui Gumbel și modelul cu dublă componentă (Two Component Extreme Value - TCEV).

Programul realizează calculul parametrilor distribuțiilor tratate, precum și determinarea timpilor de întoarcere și a mărimilor hidrologice corespondente.

 

În ceea ce privește calculul parametrilor distribuției probabilistice a lui Gumbel sunt luate în considerare atât metoda momentelor cât și metoda maximei probabilităti.

 

Pentru modelul cu dublă componentă, calculul parametrilor este realizat atât folosind date din seriile istorice în punctul de interax (calcul punctual), fie utilizând informațiile furnizate de seriile disponibile în regiunea în care se află punctul de interax (calculul regional și calculul mixt).

 

Programul permite determinarea parametrilor distribuției probabilistice TCEV sau a distribuției lui Gumbel și calculul succesiv al valorilor marimii hidrologice plecând de la timpii de întoarcere sau calculul invers (timpi de întoarcere corespunzători la determinate valori ale mărimilor hidrologice).

 

 

 

 


© 2019 GeoStru Software