Terasamente de protecție împotriva căderilor de roci

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Terasamente de protecție împotriva căderilor de roci

 

 

Terasamente de protecție împotriva căderilor de roci – sunt constituite dintr-o structură de pământ cu o formă trapezoidală, deseori folosită în prezența unui șanț (rocktrap) acoperit cu un material cu coeficient de restituire elastic scăzut (de ex. nisip).

Pentru dimensionarea lucrării sunt efectuate calculele obișnuite prevăzute pentru lucrări din materiale libere, și anume calculul capacității portante a solului de fundare, cedarea acestuia și calculul stabilității celor două lături amonte și aval.

clip0001_RO