Aspecte teoretice

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  RO >

Aspecte teoretice

 

Din rezultatele simulării numerice de impact a unei stânci/roci/bloc stâncos pe un terasament de protecție împotriva căderilor de stânci rezultă:

 

Ek (energia de impact)

Vk (viteza cinetică de impact)

hk (înalțimea caracteristică de impact)

Cunoscând volumul masei care se deprinde se calculează:

1.Latura amprentei pe terasamentul de protecție (se presupune că stânca este continută într-un cub de latura “l”): l=(volumul stancii)^0.3333

2.Raza sferică echivalentă: r=[3*volum stâncă/(4*pi ())]^0.3333

 

Alte date stâncă:

Greutate specifică [kN/m^3]

masă=[(greutate specifică)*volum stâncă]/accelerație gravitațională

Spre deosebire de barierele împotriva căderilor de roci elastice, un terasament disipeaza energia cinetică de impact a stâncii prin intermediul acțiunii stâncii de penetrare in structura de teren. Se va calcula deci adâncimea de penetrare a stâncii si se va verifica sa fie inferioară grosimii lucrării. In caz contrar lucrarea va fi considerata subdimensionată. Adâncimea de penetrare este calculată cu ajutorul formulei lui Kar (1978) in cazul impactului direct:

clip0002_RO

E=modul de elasticitate stâncă [kJ]

Es=modul de elasticitate oțel [kJ]

Y=rezistența la compresiune simplă a terenului [kPa]

N=factor de formă al stâncii (1 pentru corpuri ascuțite, 0.72 pentru corpuri plate)

V= viteza de impact a stâncii [m/s]

d= raza sferică echivalentă [cm]

P= greutate stâncă [kg]

 

Adancimea de penetrare este deci:

clip0004

 

clip0003

Având în vedere dubla soluție posibilă se va lua in considerare valoarea cea mai mare si se va verifica respectiva condiție z/d sa fie respectată. În caz contrar se ia ca rezultat valid cealată valoare calculată.

În cazul în care terasamentul este susținut amonte de un zid sau o lucrare din gabioane expresia Z se va rescrie ca:

 

clip0005

Daca din calcularea Z rezulta ca stanca penetreaza cu o adancime mai mare decat grosimea zidului sau a lucrarii din gabioane, trebuie calculata viteza reziduala a blocului dupa cum urmeaza:

 

clip0006

cu

V = viteza de impact a stâncii

Vm = viteza minima necesară pentru traversarea zidului sau a lucrării din gabioane, calculabilă luând valoarea grosimii zidului in locul parametrului z (in funcție de raportul z/d rezultant) determinand deci Z si rezolvând expresia față de V.

Doar in acest moment se poate obține Z din urmatoarea expresie (înlocuind V cu Vr).

 

clip0007

 

 

Calculul forței de impact:

Ipoteza:

Comportamentul elasto-plastic al terenului ce constituie terasamentul este o încărcare dinamică variabilă in timp. Forța de impact maximă generată de blocul stâncos poate fi calculată cu relația McCarty & Carden:

clip0008

Fmax= forța de impact în [kgf]

K= constantă egală in general cu 2.022

m= masă bloc stâncos [kg]

V = viteza de impact bloc stâncos [m/s]

T = durată impact [s]

 

Pentru determinarea lui T se poate utiliza expresia :

clip0009

cu

z= adâncimea de penetrare a stâncii [m]

V= viteza de impact a stâncii [m/s]

 

Verificare la alunecare

În cazul in care stânca incide aproape ortogonal pe fațadă, forța de impact se poate descompune in cele doua directii ortogonale definite de sistemul de referință fixat a priori.

Unghiul de incidență pe care îl formează forța de impact cu axa x se calculează cu regula:

clip0010

unde :

β2 reprezintă unghiul de înclinare al paramentului amonte al terasamentului

clip0011         clip0012

Cunoscând geometria lucrării trebuie calculată greutatea segmentului de terasament care se opune alunecării:

Lungimea planului de alunecare se determină din relația:

clip0013

Cu l latura amprentei pe terasamentul de protecție împotriva căderilor de stânci.

 

clip0014

Lațimea planului de alunecare se determină astfel:

clip0015

Greutatea segmentului de terasament care se opune alunecării va fi:

clip0016

Trebuie verificat ca forța orizontală datorată impactului blocului stâncos este constantă, cu un factor de siguranță adecvat a forței de frecare.

Pentru a calcula componenta coeziva și de frecare ce actioneaza pe suprafata de alunecare se aplica urmatoarea relație:

 

clip0017

clip0018

C=coeziunea terenului de umplure [kN/mp]

Pr=rezistența la tracțiune a ranforsării [kN]

A= aria elementului de ranforsare  [mp]

φ= unghi de frecare internă al terenului de umplere

θ= se poate lua ca 45+ φ/2

β= coeficient ce permite sa se țină cont de dilatare [0.2-0.4]

 

Se înlocuiește Pr cu Tallow si A distanțierea/spațierea elementelor de ranforsare

Înlocuind toate valorile se obține:

clip0019  

clip0020

Componentele rezistente vor fi

clip0021 componenta de frecare

clip0022 componente coeziva

Rezistența totală este suma celor doua componente rezistente.

clip0023

Verificarea se face după ce s-a determinat factorul de siguranță.

clip0024