Sarcini externe

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Sarcini externe

Selectionarea acestei comenzi permite introducerea sarcinilor externe punctuale cu ajutorul meniului Input numeric:

Nr: numãr de ordine al sarcinii;

 

X, Y: coordonatele punctului de aplicatie a fortelor;

 

Fx: modul al componentei orizontale a sarcinii, de introdus cu unitatea de mãsurã specificatã (pozitivã dacã are directie dinspre dreapta spre stânga) ;

 

Fy: modulul componentei verticale a sarcinii, de introdus cu unitatea de mãsurã specificatã (pozitivã dacã e pe directie sus-jos)

 

M: modulul momentului ce actioneazã în punct, de introdus cu unitatea de mãsurã specificatã (pozitiv dacã e pe directie inversã acelor de ceasornic).

 

 

 

 


© 2023 GeoStru