SLOPE

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

SLOPE

 

Software pentru stabilitatea taluzurilor în terenuri afânate sau de roci cu metodele tradiționale ale geotehnicii (Echilibrul Limita), și metoda Elementelor Discrete cu care se poate calcula deplasarea taluzului și se poate examina ruptura progresiva.

În condiții seismice realizează atât analiza statica cat și analiza dinamica.

 

introduzione_slope

 

 

Stabilitatea taluzurilor – Slope

Normative de calcul suportate:

GHID PRIVIND PROIECTAREA GEOTEHNICĂ, indicativ GP 129-2014 - SR EN 1990/NA

Conform SR EN 1997-1, SR EN 1990/NA, SR EN 1998-1, SR EN 1998-5 şi SR EN 1998-5/NA.

The general limit equilibrium method (GLE)

Eurocoduri 7/8 – Romanian Anex.

British Codes BS8004

 

DATA INPUT:

Input grafic cu ajutorul mouse-ului

Input numeric în forma tabelara

Citire date din fișiere EXCEL

Citire date din fișiere DXF

Citire profil topografic din TRISPACE

Import imagini raster

Citire din fișiere ASCII

 

TIPOLOGII DE SARCINI:

Sarcini punctuale (înclinate)

Sarcini longitudinale

 

LUCRARI DE INTERVENTIE:

Ziduri de sprijin

Piloți unici sau structuri de tip palplanșe. Metoda de stabilizare: Sarcina limita Broms cu calcul automat al momentului de rupere a secțiunii, Metoda tensiunilor tangențiale, Metoda lui Zeng Liang

Gabioane

Ancoraje active și pasive

Amenajare în trepte

Terenuri consolidate: bare, fâșii, folii de geotextile

Baza de date a geogrilelor ce poate fi modificata de către utilizator

Deblee drenante

Template integrat pentru generarea automata a Turnurilor eoliene și a celor telefonice

Inserarea lucrărilor generice

Ranforsări țintuite cu tehnica Soil Nailing

 

METODE DE CALCUL:

FELLENIUS (1936)

BISHOP (1955)

JANBU (1956)

MORGENSTERN și PRICE (1965)

SPENCER (1967)

BELL (1968)

SARMA (1973)

D.E.M. (1992)

ZENG LIANG (1995)

Back Analysis

Analiza taluzurilor în roca cu metoda Hoek și Brown (1980)

ANISOTROPIC ANALYSIS

 

INCREMENT PRESIUNI NEUTRALE IN CAMP SEISMIC

In prezenta seismului este calculat incrementul presiunilor neutrale produse de deformările induse terenului de undele seismice. Formulele folosite sunt: Matsui et al., 1980, Seed & Booker, 1997, Matasovic, 1993.

Toți parametrii necesari calculului dintre care indicele Arias, durata lui Trifunac etc. sunt calculați automat de program prin integrarea accelerogramei de proiect.

 

OPTIUNI DE CALCUL:

Funcția pentru calcularea Fs a unei suprafețe determinate de centru X0, Y0 și raza R

Desemnarea suprafeței de alunecare critica prin intermediul calculului automat

Calculul lui Fs pentru suprafețe care trec prin doua puncte desemnate și tangente la o dreapta cu inclinația variabila automat

Calculul automat al lui Fs pentru suprafețe tangente la o dreaptă

Calculul lui Fs pentru o suprafața determinata care trece prin trei puncte sau printr-un punct

Posibilitatea efectuării analizei taluzurilor submerse (ex. lacuri de versant)

Analiza suprafețelor de forma neregulata

Prezenta seismului și a pânzei freatice

Terenuri stratificate

 

OPTIUNI GRAFICE:

Vizualizarea izoliniilor factorului de siguranta

Vizualizarea in culori a tuturor suprafețelor de alunecare examinate împărțite în funcție de factorul de siguranța (fiecărei culori ii corespund factori de alunecare cuprinși într-un anumit interval fixat)

Selecționarea suprafețelor de listat

Opțiuni, și desemnarea numerica a rețelei de centri

Opțiune care permite ridicarea sau coborârea acesteia (comanda foarte utila pentru analizele de sensibilitate a Fs la variația nivelului pânzei freatice)

Stratele sunt caracterizate de culori și /sau texturi(texturile pot fi definite de către utilizator)

Input grafic și numeric pentru suprafețe de alunecare necirculare

Instrumente pentru introducerea textului, a liniilor si poligoanelor pe foaia grafica

 

Aduce funcționalități

 

Dynamic Analysis: Metoda numerica pentru analiza stabilității taluzurilor în condiții seismice pentru integrarea directa și suprapunerea modala, cu metoda Newmark (1965). Permite de asemenea calcularea deplasărilor permanente ale maselor de alunecare prin integrarea accelerației relative. De asemenea se pot genera accelerograme artificiale sau importa accelerograme din REXEL și record ITACA.

 

Slope 3D: Generarea modelelor digitale 3D plecând de la fișiere GIS, DXF sau Text. Se pot importa fișiere SRTM (SRTM este un software GEOSTRU din suita de utilitare gratuite GEOAPP care permite generarea unui model 3D prin simpla selecționare a unei zone pe Google Maps) sau din aplicația GeoStru Maps, gratuita pentru utilizatorii GeoStru. Secțiunile de analizat cu Slope sunt create automat și in mod dinamic prin deplasarea pe modelul tridimensional.

 

DEM – Discrete Element Method: Model numeric avansat pentru analiza stabilității taluzurilor în condiții statice și dinamice. Model de calcul sofisticat de analiza lineara și nonlineară cu distribuția statelor tensionale în baza comportamentului terenului ductil sau fragil.

 

M.R.E. (Mechanically Reinforced Earth): Proiectarea și verificarea lucrărilor de sprijin din pământ armat. Sunt efectuate verificări la: smulgere și rupere pentru ranforsări de tip bara și fâșie și geosintetice, stabilitatea locala (Tieback), stabilitatea globala (Compound), verificarea la alunecare a unui corp rigid, sarcina limita și răsturnare. Normative prevazute: NTC2008, GRI (Geosynthetic Research Institute), BS8006/1995 (Code of practice for strenghtened/reinforced soils and other fills), FHWA (Federal Highway Administration),

GP 129-2014,  SR EN 1997 (RO)

 

 


©  GeoStru