Note importante

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE >

Note importante

 

Pentru utilizarea corectă a programului este nevoie să se respecte anumite reguli:

 

1.Sistemul de referință: taluzul trebuie să fie definit în cadranul pozitiv al unui sistem de referință Cartezian X,Y.

2.Cota Y trebuie să fie crescătoare de la stânga la dreapta.

3.Secțiunile cu sisteme de referință diferite de cel impus pot fi oglindite cu ajutorul comenzii Oglindă din meniul Date - Noduri profil.

4.Distanța dintre ordonata Y minimă a nodurilor profilului și adâncimea bedrock-ului constituie un blocaj/linie de frântură în căutarea factorului de siguranță (nu vor fi luate în considerare suprafețele de alunecare care intersectează bedrock-ul).

5.Caracteristicile geotehnice ale stratelor care constituie taluzul de examinat trebuie să fie atribuite începând cu stratul superior spre cel inferior.

 

 


©  GeoStru