Corecteazã puncte

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Corecteazã puncte

 

Pentru modificarea punctelor: taluzului, pânzei freatice si ai stratelor trebuie sã:

 

1. Selectionati din meniul input grafic Introdu puncte.

 

2.Alegeti punctele de corectat Profil, Strate sau Pânzã freaticã.

 

3. Deplasati-vã cu mouse-ul pe punctul de corectat.

 

4. In momentul in care cursorul isi schimbã forma coordonatele puncului sunt vizualizate; in bara Puncte efectuati corecturile si apãsati trimite.

 

5. Odatã terminatã corectarea punctelor click pe butonul drept al mouse-ului.

 

Pentru a corecta punctele Strat trebuie sã alegeti mai intai stratul cui apartine din meniul Input numeric sau de pe bara de instrumente si apoi urmati pasii expusi mai sus.

N.B.: Toate optiunile din bara Puncte trebuie sã fie confirmate prin Trimite.

 

 


© 2023 GeoStru