Corectare vârfuri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Corectare vârfuri

Pentru a modifica vârfurile taluzului, apei freatice si straturilor trebuie sã procedati dupã cum urmeazã:

1.

Selectionati din meniul Input grafic > Introducere vârfuri

2.

Alegeti vârfurile de corectat Profil, Strate sau Pânzã freaticã

3.

Deplasati-vã cu mouse-ul pe vârful de corectat

4.

În momentul în care cursorul îsi schimbã forma coordonatele vârfului vor fi vizualizate; în bara Vârfuri efectuati corecturile si apãsati <Enter>

5.

Dupã terminarea corectãrii vârfurilor apãsati tasta dreaptã a mouse-ului

Pentru a corecta vârfurile Strat trebuie mai întâi ales stratul cãruia îi apartine din meniul Input numeric sau din bara de instrumente si mai apoi procedati ca mai sus.

N.B.: Tote operatiunile efectuate în bara Vârfuri trebuie confirmate cu tasta <Enter>

 

 

 


© 2023 GeoStru