Importa sectiuni di  Trispace

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Importa sectiuni di  Trispace

 

Comanda dã posibilitatea de importare in programul Slope a sectiunilor generate de prortamul Trispace produs se GeoStru. In acesta din urmã optiunea Exporta care salveazã in dosarul SezOut presentã in C:\PROGRAMMI\TRISPACE\nomesezione cu formatul .exp, pentru importarea in Taluzuri a sectunii dorite este suficient sa alegeti comanda respectivã si sa gãsiti, in fereastra  Deschide, in modul descris mai sus.

Dopã ce a-ti ales optunea de importat apare un tabel in care se vizualizeazã:

 

(numãrul de puncte al profilului);

Xv (abscisa punctului profilului);

Yv (ordonata punctului profilului);

 

In aceastã fazã se pot modifica numeric coordonatele calculate de programul Trispace.

 

Importã sectiuni  DXF: D posibilitatea importului de sectiuni DXF; in generarea fisierului dxf este necesar ca profilul, stratele si nivelul freatic sã fie definiti ca entitãti de tipul poliliniilor pe strate diverse (unul pentru fiecare polilinie). Pentru importarea in Slope a profilului in format dxf este suficient sã alegeti comanda si sa gasiti in freastra Deschide, fisierul de importat si sa atribuiti profilului fiecãrui strat numele layer-ului respectiv.

 

 


© 2023 GeoStru