Import sectiuni din TriSpace

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Import sectiuni din TriSpace

 

 

Aceastã comandã permite importul în programul Slope a sectiunilor topografice generate de programul Trispace produs de GeoStru. În acesta din urmã existã optiunea Exportã care salveazã sectiunea în lucru în cartela SezOut prezentã în C:\PROGRAMMI\TRISPACE\nomesezione cu format .exp, iar pentru a importa în Slope sectiunea doritã este suficient sã alegeti comanda si sã gãsiti, în fereastra deschide, parcursul de mai sus.

Dupã ce ati ales sectiunea de importat apare un tabel în care sunt redate:

 

Nr (numumãr vârf profil);

Xv (abscisã vârf profil);

Yv (ordonatã vârf profil);

 

În aceastã fazã se pot modifica numeri coordonatele calculate de programul TriSpace.

 

Import sectiuni DXF: Permite importul sectiunilor DXF; în generarea fisierului DXF este necesar ca profilul, stratele sau pânza freaticã sã fie definite de entitãti de tipul linie frântã pe mai multe layers diferite (unul pentru fiecare linie frântã). Pentru a importa in Slope profilul în format dxf este suficient sã alegeti comanda despre care vorbim si sã gãsiti, în fereastra Deschide, fisierul de importat si sã atribuiti profilului si fiecãruui strat numele respectivului layer.

 

 

 


© 2023 GeoStru