Inserare noduri

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  SLOPE >

Inserare noduri

 

Comenzile de mai jos fac referire la nodurile poliliniilor profilului topografic, stratelor, apei, piezometric.

 

Inserare și modificare

Pentru a insera grafic un nod selectați comanda Inserează, deplasați-vă pe zona de lucru și faceți click stânga. Se poate corecta numeric poziția din tabelul Noduri din partea dreaptă a zonei de lucru.

După ce ați inserat toate nodurile poliliniei confirmați inserarea cu click dreapta. Pentru a modifica poziția unui nod selectați comanda Inserează, deplasați-vă cu mouse-ul pe punctul de modificat și trageți-l în noua poziție.

 

Șterge

Pentru a șterge un nod selectați comanda Șterge, deplasați-vă pe nodul de șters și faceți click stânga.

Pentru o funcționare corectă a inserării, modificării și ștergerii setați corect toleranța mouse-ului în Indicații pentru desen.

 

LUCE_Notă:


Pentru a șterge mai multe noduri simultan selectați comanda Șterge, click stânga cu butonul mouse-ului apăsat deplasați-vă într-o nouă poziție - va fi desenat un dreptunghi. Toate nodurile conținute în dreptunghi vor fi șterse.

 

 

 

Tabel

Nodurile pot fi asignate numeric prin comanda Tabel. În Noduri profil click dreapta pe tabelul de înserare pentru a importa, copia și exporta date.

 

LUCE_Notă:


Se pot copia noduri în Tabel dintr-un editor de text. Se pot copia valori singulare sau secvente întregi, caz în care câmpurile vor fi separate de un Tab.

 

 

 

 


©  GeoStru