Suprafata de alunecare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Suprafata de alunecare

Vizualizeazã suprafetele calculate

 

Optiune pentru vizualizarea suprafetelor de alunecare examinate în calcul; pentru vizualizare procedati dupã cum urmeazã:

 

1. Alegeti suprafetele de interes cu comanda Vizualizare factor de sigurantã (dacã intereseazã toate, selectati cu mouse-ul toti centri retelei);

 

2. Selectionati comanda Vizualizare suprafete calculate

 

3. Dacã se doreste vizualizarea doar cele de o anumitã culoare, corespunzãtoare unor intervale anumeale factorului de sigurantã, activati cu un click meniul. Toate suprafetele prezente în status bar (bara gri din partea inferioarã a ferestrei de lucru) si alegeti culoarea de vizualizare din meniul Culori suprafete situat întotdeauna în status bar.

 

 

 


© 2023 GeoStru