Instrumente

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Static Probing >

Instrumente

 

 

Aceastã comandã permite alegerea instrumentului de folosit introducând datele acestuia (specificatii tehnice).

Comanda de gestiune a sondelor penetrometrice se gãseste în meniul Home - Instrumente.

 

În ceea ce priveste Vârful electric în general acest instrument permite obtinerea continuã a datelor cu un pas foarte mic (chiar si 2 cm) fatã de Vârful mecanic (20 cm). Pentru Piezocon datele de input, pe lângã LP si LT, sunt presiunea apei mãsuratã si timpul de disipare (intervalul de timp dintre mãsurarea suprarpresiunii neutrale si presiunii neutrale sau presiunea coloanei de apã). Aceastã mãsurãtoare se face în general mãsurând suprapresiunea obtinutã în faza de împingere si presiunea neutralã (disiparea în timp) mãsuratã în faza de reducere a împingerii (la stoparea penetrãrii). Programul permite introducerea U1 – U2 – U3 adicã suprarpresiunea neutralã mãsuratã cu filtru poros pozitionat în con, în jurul conului si în jurul mansetei în functie de tipul de piezocon utilizat. Aceastã suprapresiune (care este datã de suma presiunii hidrostatice preexistentã penetrãrii si de presiunile porilor produse de compresiune) poate fi pozitivã sau negativã (în general variazã de la -1 la max. + 10-20 kg/cmp) si e produsã de compresiunea sau dilatarea terenului ca urmare a penetrãrii. Pentru calcul, pe lângã datele generale ale instrumentului trebuie introduse, pentru o corectie a valorilor inserate:

 

Arie vârf con (aria externã vârf)

 

Aria internã vârf con (aria îngustãrii în apropierea setului poros - internã con-mansetã). În general raportul dintre arii variazã între (0,70 – 1,00).

 

Pasul penetrometrului este intervalul în care se efectueazã citirea, în general pentru penetrometrele normale este 20 cm, pentru cele cu vârf electric-piezocon poate fi de 2 cm.

 

Programul prelucreazã datele de rezistentã la vârf si lateralã fs cu corectiile aferente datorate normalizãrii (cu tensiunea litostaticã si presiunea porilor).

 

Robertson defineste valoarea caracteristicã a lui Ic (Indice de tip al stratului) si Continutul de material fin FC % (adicã procentul de continut argilos < 2 micron).

 

Pentru a introduce un Instrument nou pozitionati-vã pe Instrumente si faceti click dreapta, iar apoi alegeti Nou si introduceti datele cerute.

 

Pentru Stergerea unui instrument existent pozitionati-vã pe instrumentul de sters, click dreapta si selectati comandaSterge.

 

 


©Geostru