Introducere

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Static Probing >

Introducere

 

Programul Static Probing permite arhivarea, gestiunea si prelucrarea Încercãrilor de Penetrometrie Statice.

Prelucrarea acestora, interpretarea si vizualizarea graficã permit "catalogarea si parametrizarea" solului prin intermediul unei imagini continue, care permite o corelatie directã cu forajele geognostice pentru caracterizarea stratigraficã.

Sonda penetrometricã permite recunoasterea destul de precisã a grosimii pãturilor de substrat, cota eventualelor pânze freatice, suprafetele de cedare pentru taluzuri, si în general, consistenta terenului.

 

Interpretarea graficului

Alegând tipul de interpretare litologicã (mai mult sau mai putin recomandatã, în functie de tipul de penetrometru folosit) avem automat stratigrafia cu pasul instrumentului si interpolarea automatã a stratelor. Programul realizeazã graficul (pentru diversi autori) Adâncime/Evaluãri litologice, pentru a vizualiza în mod direct litologiile prezente de-a lungul verticalei cercetate.

 

clip0001

 

 

 

 

 


©Geostru