Capacitatea portantã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Static Probing >

Capacitatea portantã

 

Capacitate portantã fundatii de suprafatã

Calculul capacitãtii portante limitã si admisibilã a fundatiilor de suprafatã dupã autorii:

 

Terzaghi & Peck

Meyerhof

Schmertmann

Herminier

 

        Capacitate portantã fundatii de adâncime

Permite calcularea capacitãtii portante a fundatiilor de adâncime (piloti bãturi) în tone, cu ajutorul relatiei lui Meyerhof, folosind similitudinea de înfigere a sondei penetrometrice cu cea a pilotilor bãtuti.

 

 

 

 


©Geostru