Clasificare subsol dupã încercare seismicã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Static Probing >

Clasificare subsol dupã încercare seismicã

 

Încercare de penetrometrice staticã cu piezocon seismic (SCPTU)

 

Prin intermediul piezoconului seismic avem la dispozitie un sistem foarte rapid si economic pentru a determini: stratigrafia detaliatã, parametrii geotehnici si viteza undelor de forfecare.

 

Piezoconul seismic permite determinarea concomitentã a parametrilor unei încercãri de penetrometrie statice (qc, fs, U), vitezele undelor de forfecare (Vs). Acesta este constituit din geofoane triaxiale ortogonale între ele pe directile X, Y si Z.

 

Utilizarea a douã accelerometre plasate ortogonal între ele permite prelevarea unui semnal semnificativ al undei seismice indiferent de orientarea sondei (în timpul fazei de penetrare nu este posibilã mentinerea orientãrii).

 

Sistemul de nenergizare trebuie sã genereze mai ales unde de forfecare de largã aplitudine cu putine componente compresionale. Analiza semnalului se realizeazã prin punerea pe grafic a semnalelor înregistrate de geofoanele triaxiale.

 

 

Pentru calculul timpilor de parcurs se poate utiliza metoda cross-over a suprapunerii a douã semnale polarizate.

Din valorile timpilor de parcurs sunt calculate Vs relative segmentului sursã-geofon si apoi VS ale nivelului litologic.

 

Pentru clasificarea solului s-a fãcut referire la parametrul Vs30 corespunzãtor vitezei undelor de forfecare în primii 30 de metri.

 

Unde hi si Vi indicã grosimea si viteza undelor de forfecare pentru N strate prezente în 30 de metri.

Pentru estimarea categoriilor profilului stratigrafic am fãcut referire la Eurocod.

 

 


©Geostru