Clasificare subsol dupã corelatie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Static Probing >

Clasificare subsol dupã corelatie

 

Determinarea categoriei de subsol

În faza de determinare a categoriei de sol programul încarcã automat datele încercrii curente. Dacã în încercarea curentã a fost definitã o stratigrafie, atunci programul gãseste automat Adâncime, Descriere, Tip (coeziv, necoeziv sau coeziv-necoeziv) Autor, Vs si Cu.  

 

Datele încãrcate automat pot fi modificate independent fatã de datele încercãrii care se prelucreazã.

 

 

Parametrii geotehnici:

Parametrii geotehnici necesari clasificãrii solurilor sunt calculati cu ajutorul comenzii Calculeazã.

Ei pot fi asignati si de cãtre utilizator iar programul determinã categoria de sol în functie de valorile atribuite.

 

În tabelul Domeniu Categorii Sol se pot seta valorile minime si maxime ale parametrilor geotehnici care determinã clasa/categoria de sol.

 

 


©Geostru