Prelucrare statisticã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Static Probing >

Prelucrare statisticã

 

Aceastã optiune permite prelucrarea statisticã a datelor numerice din Static Probing, utilizând  în calcul valori reprezentative ale stratului, considerând o valoare inferioarã sau superiorã mediei aritmetice a stratului. Valorile posibile sunt :

 

Mediu: Media aritmeticã a valorilor rezistentei la vârf pe stratul considerat;

 

Media minimã: Valoare statisticã inferioarã mediei aritmetice a valorilor rezistentei la vârf pe stratul considerat;

 

Maxim: Valoarea maximã dintre valorile rezistentei la vârf pe stratul considerat;

 

Minim: Valoarea minimã dintre valorile rezistentei la vârf pe stratul considerat;

 

Media + abatere: Valoare statisticã a valorilor rezistentei la vârf pe stratul considerat.

 

Media - abatere: Valoare statisticã a valorilor rezistentei la vârf pe stratul considerat.

 

Distributie normalã R.N.C.

 

Distributie normalã R. C.

 

 


©Geostru