Introducere încercare nouã 

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Static Probing >

Introducere încercare nouã 

 

Programul se bazeazã pe introducerea graficã a încercãrilor de penetrometrie. Pentru a le introduce:

 

1) Selectati icoana Gestiune încercãri;

2) Pozitionati-vã în zona de lucru;

3) Apãsati butonul drept al mouse-ului, alegeti tipul de încercare si introduceti datele generale;

 

Instrumente                

Alegeti tipul de penetrometru static utilizat; dacã nu apare în lista de instrumente mergeti în meniul Instrumente si introduceti unul nou în una din subdiviziunile CPT (Cone Penetration Test – vârf Mecanic tip Begemann), CPTE (Cone Penetration Test Electric – vârf electric), CPTU (Piezocon). Introduceti datele tehnice ale intrumentului folosit (acestea sunt în general furnizate de producãtor).

 

Siglã încercare

Introduceti sigla de identificare a încercãrii.

 

X, Y, Z  

X, Y pentru pozitia planimetricã; Z pozitia altimetricã.

 

Adâncime încercare

Introduceti adâncimea (în m) atinsã de ultima citire.

 

Adâncime pânzã freaticã

Daca se gãsesc, se pot introduce adâncimile diferitelor pânze freatice întâlnite de-a lungul forajului (de la ... la ... m)

 

Culoare

   Fiecare încercare poate fi marcatã cu o culoare aleasã de utilizator.

 

4) Pozitionati-vã cu mouse-ul pe încercare, faceti click dreapta si alegeti Introducere Date;

 

5) În Introducere Date sunt active o serie de meniuri rapide printre care:

 

-Pe coloana greutãtii volumice click dreapta pentru calculul automat al greutãtii;

-Pe grafic o serie de functii printre care introducerea, cu click dreapta, a stratelor, exporturi, etc.;

-Pentru a sterge un strat selectati întregul rând din tabelul Strate si apãsati tasta Delete;

 

6) O datã terminatã introducerea pozitionati-vã pe încercare si activati prelucrarea;

7) În Prelucrare, pentru a alege parametrii, pozitionati-vã pe tabelul din dreapta sus si apãsati butonul drept al mouse-ului.

 

*Diferenta între Prelucrare si Reprelucrare este urmãtoarea:

Prelucrare - calculeazã parametrii geotehnici si pãstreazã eventualele modificãri ale acestora;

Reprelucrare - recalculeazã parametrii, nepãstrând eventualele modificari aduse de utilizator.

 

**Dacã instrumentul de utilizat nu apare în lista de instrumente deschideti fereastra Instrumente din meniul Home, pozitionati-vã cu mouse-ul pe Instrumente, faceti click dreapta si introduceti un nou penetrometru.

 

Pentru a sterge încercarea click dreapta pe aceasta si alegeti optiunea Sterge încercare.

 

 

 


©Geostru