Reprelucrare

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Static Probing >

Reprelucrare

 

Aceastã comandã permite accesul la parametrii obtiuti pentru corelatiile alese de cãtre utilizator (cu rosu), dacã acestea au fost modificate  (Vezi Corelatii de folosit în Prelucrare).

 

 


©Geostru