Introducere date

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Static Probing >

Introducere date

 

Citirile de introdus în program sunt formate din rezistenta la vârf a sondei în prima portiune de penetrare în teren si de valoarea totalã incluzând rezistenta la vârf si rezistenta lateralã (împingerea totalã a vârfului si a mansetei de frictiune).

Rezistenta specificã Qc si Ql se deduc cu ajutorul unor constante si pe baza valorilor specifice ale ariei de bazã a vârfului si ale ariei mansetei de frictiune laterale.

Termenii folositi sunt:

 

Citire la vârf = prima citire a instrumentului utilizat;

Citire lateralã = a doua citire a instrumentului folosit (citire totalã);

A = aria de bazã a conului sondei (ex 10 cmp);

Am = aria mansetei de frictiune (ex. 150 cmp);

K= constanta de transformare folositã pentru a obtine citirile efectuate în valoarea de iesire prevãzutã;

Qc (RP) = (Citirea la vârf x K) / A                                        Rezistenta la vârf;                                

Ql (RL) = ((Citirea la vârf - Citirea lateralã ) x K) / Am                Rezistenta lateralã;

 

Datele generale introduse pentru o încercare sunt deci un cuplu de valori pentru fiecare interval de citire si sunt constituite din LP (Citire la vârf) si LT (Citire totalã la vârf + mansetã), iar rezistentele relative acestora sunt deci deduse prin diferentã. Rezistenta lateralã este calculatã la 20 cm (la cota primei citiri a vârfului). Datele pot fi introduse în Kg/cmp, T/mp, Mpa, kN/mp sau kPa la alegerea utilizatorului si pot fi introduse automat folosind copy-paste (de ex. din Excel).

Datele de iesire sunt RP (Rezistenta la vârf) si RL (Rezistenta lateralã sau fs frecare lateralã specificã luând în considerare suprafata mansetei de frictiune).

 

Programul calculeazã automat în timpul inserãrii valorile rezultante din fs (Fs (frecare lateralã specificã), Rezistenta lateralã, Raportul RP/RL (Raportul Begemann 1965), Raportul RL/RP (Raportul Schmertmann 1978 (FR) %).

Alegând tipul de interpretare litologicã apare automat stratigrafia cu pasul instrumentului si interpolrea automatã a stratelor.

Pentru fiecare strat programul calculeazã Qc mediu, fs mediu, greutatea volumicã naturalã medie, comportamentul geotehnic (coeziv, necoziv sau coeziv-necoeziv) si aplicã o texturã.

 

Textura poate fi schimbatã "trãgând" textura aleasã pe stratul dorit din tabel.

Alegãnd ca tip de teren pe cel coeziv, programul prelucreazã datele geotehnice doar din prisma terenurilor coezive, la fel si în cazul în care se alege tipul de teren necoeziv. Dacã se alege tipul de teren coeziv-necoeziv (teren care are un comportament intermediar ce nu poate fi încadrat clar într-o categorie sau alta) programul prelucreazã datele, chiar si cele de output, din amblele perspective.

 

 

Grafic

Atunci când se introduce o încercare nouã datele sunt vizualizate pe un model grafic din care reies datele identificative ale probei, diagrama care reproduce numãrul de lovituri pentru fiecare interval,  rezistenta dinamicã pe con, pânza freaticã si litostratigrafia. Modelul de bazã propus interfereazã cu numãrul de lovituri pentru fiecare interval si cu un tabel în care are loc gestiunea stratigraficã; orice datã modificatã în coloana de introducere a numãului de lovituri este adusã la zi în modelul grafic, asa cum fiecare modificare executatã pe tabelul de gesiune a stratigrafiei este reprodusã în grafic în coloana litostratigraficã.

Modelul grafic propus este gestionat dintr-un meniu de alegere rapidã care se activeazã cu ajutorul butonului din dreapta al mouse-ului; comenzile de gestiune sunt: exportul în format DXF si în EXCEL, printeazã, copiazã, deplaseazã, pagina întregã si optiuni. Optiunile legate de culori, linii si scarã sunt propuse si în meniul Preferinte în Optiuni raport grafic.

 

Din comanda Grafic evaluãri litologice se poate vizualiza graficul Adâncime/Evaluãri litologice conform autorului selectat.

Comanda

Comanda Litologie instantanee identificã litologia (coezivã/necoezivã) pe mãsurã ce utilizatorul insereazã adâncimea stratului.    

 

Cãutare dinamicã strat este o comandã care sincronizeazã stratigrafia din grafic cu tabelul de strate de mai jos: când vã pozitionati cu mouse-ul pe un strat al graficului acesta este evidentiat în stratigrafia de mai jos.

 

 

Observatii

Functiile Copiazã/Alipeste (Copy-Paste) permit copierea si alipirea unei succesiuni de date (Citiri) dintr-un document Excel în programul Static Probing.

 

Inserarea unui strat cu ajutorul tastaturii

Click în tabelul vizualizat sub modelul grafic (în stânga jos a ferestrei de introducere a datelor) de adâncime a stratelor. Stratul poate fi introdus si grafic.

 

Inserarea unui strat cu mouse-ul

Activati în grafic meniul de alegere rapidã, selectati comanda Introducere strat , click si inserati cota corespunzãtoare.

 

Stergerea unui strat

Selectati din tabelul de stratigrafie o linie întregã si apãsati tasta Delete a tastaturii.

 

 

 


©Geostru