Coloana metricã

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Model grafic >

Coloana metricã

 

În modelul grafic este reprezentatã coloana metricã pentru citirea adâncimii stratelor litologice. Coloana poate fi personalizatã alegând comanda Scarã din bara de instrumente sau din meniul Instrumente; din fereastra de dialog se pot schimba scara de reprezentare (1:100, 1:200, etc.), pasul coloanei, numãrul de zecimale ale cotelor si cota de plecare a coloanei.

 

Observatii

Cota de plecare a coloanei metrice poate fi setatã, la alegerea utilizatorului, la zero (0,00), la o valoare negativã (-20,00) sau la o valoare pozitivã (20,00): în toate aceste trei cazuri cotele reprezentate în coloanã sunt obtinute plecând de la cota de plecare în ordine descrescãtoare cu pasul impus. În a treia ipotezã sunt reprezentate valorile plecând de la +20,00, trecând prin zero (0,00) pânã la ultima valoare negativã a coloanei.

 

Notã: Cotele diverselor strate trebuie sã fie mereu inferioare cotei de plecare a coloanei metrice.

 

 


© GeoStru