Eliminare puncte duplicat

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Puncte Mãsurate >

Eliminare puncte duplicat

ELIMINARE PUNCTE DUPLICAT

 

Prin eliminare se întelege aplicarea unui algoritm de reducere a unui set de puncte. Deseori, în timpul unei mãsurãtori pe teren, este necesarã mãsurarea aceluiasi punct de mai multe post-uri, fapt în urma cãruia ar putea rezulta coordonate apropiate care sã identifice acelasi punct de detaliu.

 

Într-o triangulatie, în special în mod blocat/fixat, nu pot exista 2 puncte care sã aibã aceeasi coordonatã x,y. De aceea este necesarã o operatiune preliminarã de control al validitãtii punctelor si eventual eliminarea punctelor duplicat.

 

Existã douã modalitãti: una de control si una de executie a algoritmului.

checkDup Verificare existentã puncte duplicat

Comanda analizeazã mãsurãtoarea, iar în caz pozitiv aratã rezultatul în fereastra de mai jos:

Finestra_risultato_punti_doppi

 

 

 

Lista cuprinde numele si pozitia punctelor care vor fi eliminate. Punctele identificate în exemplu vor dispãrea, în urma functiei de eliminare, din mãsurãtoare.

 

 

decima Eliminare

 

Aceastã comandã eliminã în mod permanent punctele duble gãsite. Criteriul depinde de coeficientul de reducere si de modalitatea prin care se stabileste care dintre puncte sã rãmânã activ:

- Este analizat setul de puncte începând de la primul introdus si pânã la ultimul.

- Pentru fiecare punct este verificat dacã distanta fatã de celelalte este inferioarã coeficientului de reducere setat în Puncte Mãsurate din panoul de proprietãti.

 

radialreduction

 

- Dacã unul sau mai multe puncte succesive punctului de control intrã în raza specificatã acesta este însemnat pentru a fi eliminat.

- Punctul care este pãstrat, dintre toate cele cuprinse în cerc, este stabilit de valoarea metodei de eliminare din panoul proprietãtilor.

0 - Pãstreazã primul >Este pãstrat punctul de control si eliminate celelalte

1 - Calculeazã media >Efectueazã media si modificã coordonata punctului de control

 

Observatii

 

Înainte de orice triangulatie este verificatã prezenta punctelor duble si este cerutã interventia utilizatorului. Este total nerecomandatã efectuarea operatiunilor ulterioare fãrã a elimina punctele duble. Prezenta punctelor duble ar putea compromite rezultatul triangulatiei.

 

 

 

© 2020 Geostru Software