Cãutarea unui punct

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Puncte Mãsurate >

Cãutarea unui punct

CAUTAREA UNUI PUNCT Punto_Trova

 

Comanda Cautã punct

Pentru a cãuta un punct în interiorul unui DTM apãsati butonul de comandã "Gãseste punct" si indicati numele.

În cazul în care punctul a fost gãsit se va interoga dacã sã se efectueze zoom pe pozitia efectuatã. Dacã se alege "Nu", punctul gãsit va fi evidentiat cu un cerc rosu.

 

 

 

© 2020 Geostru Software