Puncte derivate

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Puncte Mãsurate >

Puncte derivate

PUNCTE DERIVATE SAU CALCULATE

Denumirea de puncte derivate provine de la noile coordonate care se adaugã ca noi puncte de mãsurãtoare, acestea apãrând în urma calculelor efectuate de program. Deseori datoritã triangulatiilor, smoothing, interpolãri, sectiuni sau blocãri automate, noile puncte adãugate pot fi determinate în analiza spatialã si deci pot fi considerate ca parte integrantã a mãsurãtorii originale. De exemplu pentru o mãsurãtoare partialã, în care punctele mãsurate nu sunt suficiente pentru a descrie exact suprafata în curs de analizã, interpolând punctele cu point-kriging este posibilã obtinerea noilor coordonate ce pot completa evolutia realã a mãsurãtorii. În mod normal aceste operatiuni, de triangulatie sau de definitivare, nu adaugã în mod automat noile coordonate, fiind necesarã utilizarea functiei Capturã puncte triangulate Punto_Cattura pentru a efectua copierea noilor puncte pe mãsurãtoare.  

 

 

 

© 2020 Geostru Software