TRIANGULATII

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

TRIANGULATII

TRIANGULATIE/MESH

 

Cerinte

Elementele necesare pentru a obtine o suprafatã solidã sunt:

1) Punctele mãsurãtorii

2) Definirea tuturor blocãri/fixãrilor ce fac parte din mãsurãtoare

3) Configurarea algoritmului

Conceptul de *blocare* într-o triangulati specificã mersul obligatoriu al triunghiurilor ce vor descrie suprafata de obtinut. Cu alte cuvinte blocarea va face ca niciun triunghi sã nu o intersecteze, acesteia fiindu-i aliniatã o singurã laturã a unui triunghi oarecare. Blocãrile sunt indispensabile dacã punctele mãsurate ale proiectului cuprind si elemente structurale care nu pot fi definite altfel. De exemplu, dacã o mãsurãtoare trece peste o stradã, un canal, un lac, o prãpastie, unicul mod de a informa programul despre traseul acestor elemente este de a indica parcursul conectând punctele si stabilind anumite criterii de blocare.    

 

 

 

© 2020 Geostru Software