File SRTM si generare bazine hidrografice

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

File SRTM si generare bazine hidrografice

Import de bazine hidrografice din SRTM

 

Aplicatia SRTM permite crearea modelului digital al terenului într-o zonã de interes ce poate fi identificatã printr-un dreptunghi de selectie constituit din patru puncte (vârfurile dreptunghiului).

 

Fisierul ASCII generat de SRTM contine coordonatele x, y si z, separate de ";" ale punctelor din zona de interes.

Fisierul ASCII poate fi prelucrat cu programe dedicate, precum TRISPACE, pentru a obtine planuri cotate, curbe de nivel, sectiuni, etc.

 

TRISPACE permite importul fisierelor prelucrate cu SRTM, folosind comanda Import puncte din meniul Date.

Fisierul importat contine doar coordonatele punctelor: identificarea bazinului va trebui efectuatã manual.

 

Identificarea bazinului în Trispace.

TRISPACE permite citirea directã a fisierelor SRTM: din meniul Deschide, alegând fisiere cu extensia .srtm.

 
Procedura:

Il file generato deve essere importato in HYDROLOGIC RISK dal menu File, importa file dati: il risultato dell’importazione è rappresentato dal bacino idrologico con l’asta fluviale.

Realizati triangulatia si trasati vectorii de înclinatie din meniul Prelucrare.

Pe baza vectorilor de înclinatie, folosind instrumentul poligon, trasati poligonul care se identificã cu bazinul în sens orar. Cu instrumentul polilinie trasati axa fluvialã principalã, dinspre amonte spre aval: aceastã setare este importantã pentru a stabili directia de curgere a apei în Hydrologic Risk.

Din meniul Prelucrare selectati comanda Creeazã bazinul hidrografic: va fi creat un fisier în format ASCII ce poate fi importat în Hydrologic Risk.

 

 

 

© 2020 Geostru Software