Tutorial

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Tutorial

Tutorial

 

Pentru o primã imagine a ceea ce poate face TRISPACE 8 urmati acest tutorial de-a lungul cãruia vor fi tratate câteva caracteristici operative ale programului.

 

TUTORIAL NR 1

Triangulatie simplã si o singurã sectiune

- Din meniul Date selectionati "Puncte întâmplãtoare" punti_casuali

- Lãsati 30 numãrul de puncte de generat si apãsato Ok. În zona de lucru vor fi adãugate  30 de puncte.

- Din meniul Utilitãti selectionati "Generare Etichete" etichette

- Apãsati "Creare Texte" în fereastra care apare

- Din meniul Elaborãri selectionati "Triangulare" triangoli

- Selectionati instrumentul "Linie frântã"

- Desenati o linie frântã cu 2 sau mai multe vârfuri care sã traverseze mãsurãtoarea de probã. Pentru a încheia linia faceti click dreapta. Selectionati linia.

- Din meniul Elaborãri selectionati "Sectiune"

 

TUTORIAL NR 2

Curbe de nivel si IZOZONE

- Din meniul Date selectionati "Puncte întâmplãtoare" punti_casuali

- Din meniul Elaborare selectionati "Triangulare" triangoli

- Deplasati-vã în panoul de control si în sectiunea "Curbe de nivel" setati "Echidistantã" la 2

- Din meniul Elaborare selectionati "Izohipse/Curbe de nivel" isopsie

- Din meniul Utilitãti selectionati "Conversie izohipse->linii"

- Deplasati-vã în panoul de control si în sectiunea "Curbe de nivel" setati "Calcul isozone" la "1- Creare DTM nou"

- Din meniul Elaborare selectionati "ISOZONE" isozone

- Asteptati completarea elaborãrii si selectionati unul dintre noile DTM-uri ComboDTM

 

Fãcând conversia izohipselor în linii frânte globale, acestea vor fi vizibile în tot proiectul.

 

TUTORIAL NR 3

Sectiuni echidistante

- Din meniul Date selectionati "Puncte întâmplãtoare" punti_casuali

- Din meniul Elaborare selectionati "Triangulare" triangoli

- Selectionati instrumentul "Linie frântã" linea

- Desenati o linie frântã cu 2 sau mai multe vârfuri care sã traverseze mãsurãtoarea de probã. Pentru a încheia linia faceti click dreapta.

- Selectionati instrumentul "Selectionare" si selectionati linia introdusã

- Din meniul Elaborare selectionati "Sectiuni echidistante" sezione_su_path

- Introduceti "2 - Divizare automatã" si apãsati Ok

- La a doua cerere introduceti valoarea perpendicularelor (60) si apãsati Ok

- Deplsati-vã în panoul de control iar în sectiunea "Sectiuni" setati Scarã X la 5 si Scarã Y la 20

 

TUTORIAL NR 4

Excavare scavo

- Din meniul Date selectionati "Puncte întâmplãtoare" punti_casuali

- Din meniul Elaborare selectionati "Triangulare" triangoli

- Selectionati instrumentul "Linie frântã" linea

- Desenati o linie frântã cu 2 sau mai multe vârfuri care sã fie integral continutã în mãsurãtoarea de probã. Pentru a încheia linia faceti click dreapta.

- Selectionati instrumentul "Selectionare" si selectionati linia introdusã

- Din meniul Utilitãti selectionati "Offset" offset

- În fereastra de input introduceti 5 ca dimensiune de offset si apãsati Ok. Linia frântã este transformatã în poligon.

- Din meniul Elaborare selectionati "Excavare" scavo

- În fereastra de input introduceti "0 - Excavarea urmãreste profilul mãsurãtorii" si apãsati Ok

- Introduceti apoi 10, ca adâncime pe care sãpãtura trebuie sã o aibã pe mesh. Apãsati Ok

- Introduceti apoi 0.01 ca valoare a redimensionãrii bazei. Apãsati Ok.

 

În acest mod s-a fãcut un sãpãturã latã de 5 m si adâncã de 10 de-a lungul liniei frânte introduse anterior. Este importantã aplicarea unei redimensionãri minime bazei întrucât TriSpace nu suportã calcule volumetrice sau nivelãri cu triunghiuri aliniate la axa Z.

 

 

TUTORIAL NR 5

Intersectii între 2 mesh, excavãri si ramblee

- Din meniul Date selectionati "Puncte întâmplãtoare" punti_casuali

- Din meniul Elaborare selectionati "Triangulare" triangoli

- Din meniul Date selectionati "Proprietãti Mãsurãtori" DTMs

- În fereastrã apãsati butonul de sus "Duplicare mãsurãtoare" (este creeatã o nouã mãsurãtoare cu numele "DTM 2")

- Apãsati butonul Închide

- Din lista de DTM alegeti DTM 2

- Efectuati o excavare ca si în exemplul TUTORIAL 4. Eventual, pentru mai multã rapiditate, utilizati direct un poligon si nu o linie frântã cu offset

- Selectionati DTM 1. Veti observa cã DTM 1 si DTM 2 se diferentiazã prin excavarea virtualã efectuatã anterior. Aceasta este o situatie tipicã pentru mai multe mãsurãri reale efectuate în momente diferite.

- Din meniul Elaborare selectionati "Intersectie între 2 mãsurãtori, excavãri, ramblee". În fereastra care apare trebuie indicat un alt DTM decât cel vizualizat, altfel elaborarea se va sfârsi cu un mesaj de eroare.

- Selectionati check-ul (pãtratul de selectionare) al DTM 2 si apãsati Ok

- Asteptati completarea elaborãrii (pentru mãsurãtori de peste 500 de puncte poate dura destul de mult)

- La sfârsit este afisatã o fereastrã cu volumul, excavarea si rambleul calculate.

 

TUTORIAL NR 6

Digitizarea hãrtilor raster

- În panoul de control, definiti dimensiunile suprafetei dreptunghiulare mãsurate (Ex: xMin=-100, yMin = -10000, zMin = 0, xMax = 12000, yMax = 12093, zMax= 30)

- Din meniul Instrumente selectionati "Introducere imagine" bitmap si încãrcati imaginea de pe disc. Suprafata ocupatã de bitmap va ocupa dimensiunea originalã în pixel a imaginii.

- Apãsati instrumentul "Selectionare" selcoord si faceti click pe bitmap. Conturul rosu va indica cele patru vârfuri redimensionabile.

- Faceti click pe un vârf si tinând apãsat butonul stâng al mouse-ului trageti dreptunghiul pânã la dimensiunea suprafetei mãsurate. Bitmap-ul este redimensionat dupã noua formã .

- Dacã se cunosc câteva coordonate introduceti douã/trei puncte ca referintã si redimensionati bitmap-ul pânã când punctele coincid cu imaginea în pozitia doritã.

 

 

TUTORIAL NR 7

Digitizare

- hãrti

- tehnici regionale (sau DXF generice)

Ca imagine de fundal:

- Din meniul Instrumente apãsati "Introducere DXF"

- Cu mouse-ul trasati dreptunghiul în care va fi pus DXF-ul. O datã cu introducerea celui de-al doilea vârf al dreptunghiului va apãrea fereastra de dialog pentru alegerea fisierului

- În fereastra urmãtoare vor apãrea câteva informatii despre fisier si se poate alege criteriul de introducere

- Cele mai importante date sunt:

- Pozitia de introducere X, Y indicã vârful inferior al dreptunghiului de introducere

- Scara X, Y Factorii de scarã pentru axele X si Y.

- Se chestioneazã dacã sã se importe automat limitele desenului în DXF-ul importat anterior. Apãsati Da

- În acest punct nu este nevoie sã se redimensioneze sau sã se calibreze desenul, coordonatele arãtate la trecerea mouse-ului cioncid cu cele ale DXF-ului

- O datã introduse toate elementele este posibilã stergerea DXF-ului selectionându-l si apãsând tasta Delete.

 

Notificãri asupra folosirii DXF-urilor

a) Nu se poate introduce mai mult de un DXF cu acelasi nume de fisier. Dacã este necesar, copiati fisierul cu alt nume înainte de a-l importa

b) TriSpace suportã doar citirea fisierelor DXF ale versiunii AutoCAD-14

c) Pattern, hatch, poligoane colorate, bitmap integrate si/sau texturile nu vor fi încãrcate în desen. Importarea acestor informatii este posibilã selectionând elementele în AutoCAD si utilizând functia "Explode"

 

Import direct ca puncte de mãsurãtoare

- Din meniul Date apãsati "Import Puncte"

- În fereastra de import, în câmpul "Format" specificati "AutoCAD DXF" si deschideti fisierul DXF

- Sunt importate în desen toate obiectele PUNCT din AutoCAD ca puncte de detaliu ale mãsurãtorii. Toate obiectele LINIE (nu linii frânte sau poligoane) sunt introduse ca linii de blocare.

 

 

 


© 2020 Geostru Software