Imagini raster

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Obiecte Grafice >

Imagini raster

IMAGINI RASTER/BITMAP

 

mappa

 

TriSpace suportã 2 tipuri de imagini raster, *.bmp (Windows Bitmap) si *.jpg Imaginile inserate în DTM pot fi utilizate ca elemente descriptive generice sau ca referintã la portiuni de mediu real în care se pot individualiza pozitii sau coordonate de interes pentru mãsurãtoare.

Un raster ocupã întotdeauna o regiune dreptunghiularã care, în momentul  încãrcãrii este automat desemnat dimensiunilor reale ale fisierului pe disc, iar figura continutã este vizualizatã la rezolutia sa standard. O datã introdusã imaginea se poate redimensiona dreptunghiul si adapta figura la diversele exigente.

Observatii

Obiectele Imagine prezente în desen sunt vizualizate întotdeauna sub DTM-uri (triunghiuri, puncte, etc.)

 


Modificarea pozitiei si redimensionarea

- Activati instrumentul Selectionare

- Faceti click pe zona care contine bitmap-ul. Vor fi evidentiate cele 4 vârfri, iar în panoul de proprietãti vor apãrea atributele imaginii ca si mai jos:

 

Bitmap_props

 

Nume fisier -Numele fisierului pe disc

Afisare Contur - Deseneazã chenarul care va contine bitmap-ul.

Tip Stretch - seteazã tipul de adaptare pe care imaginea trebuie sã o foloseascã fatã de dreptunghiul în care este continutã:

0 - Niciuna Imaginea nu este adaptatã si nu suportã procese de zoom. Reprezentarea sa originalã rãmâne constantã.

1 - Repetare Imaginea este repetatã de câte ori este necesar pentru a umple dreptunghiul, fie pe orizontalã, fie pe verticalã. Imaginea nu substituie efectele zoom-ului, ci sunt adãugate sau reduse repetãrile pentru ca dreptunghiul sã fie constant plin.

2 - Adaptare la chenar Imaginea este redimensionatã astfel încât sã se încadreze perfect în dreptunghi. Redimensionând dreptunghiul, imaginea preia acelasi raport de formã.

Pozitie X  - Coordonata X (în metri) a vârfului inferior stâng al imaginii

Pozitie Y  - Coordonata Y (în metri) a vârfului inferior stâng al imaginii

Lãtime    - Dimensiunea orizontalã (în metri) a dreptunghiului

Înãltime   - Dimensiune verticalã (în metri) a dreptunghiului

Pentru a redimensiona imaginea faceti click pe unul dintre vârfurile evidentiate si tinând apãsat butonul drept trageti pânã la pozitia doritã.

 


Digitizarea unei hãrti

Prin digitizare se întelege procesul de introducere a vârfurilor sau elementelor vectoriale pe baza unei referinte grafice preexistente (imagini cartografice, cadastrle, fotogrametrie, ortofoto, etc.). Pe cât posibil, este indispensabil ca imaginea sã fie calibratã pe un numãr finit de coordonate cunoscute care coincid vizibil cu continutul sãu grafic. Evident, cu cât se cunosc mai multe puncte de referintã, cu atât mai precisã va rezulta introducerea noilor coordonate.

digit

Figura anterioarã aratã fazele de dispozitie a unei hãrti în trei puncte cunoscute adaptând continutul grafic la acestea.

Stergerea unei imagini

Pentru a sterge o imagine din desen selectionati-o si apãsati tasta Delete sau Eliminare (click dreapta).

 

 

 

© 2020 Geostru Software