Texte

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Obiecte Grafice >

Texte

TEXTE

Obiectele Text nu dispun de atribute specifice în panoul prorpietãti, controlul acestora fãcându-se cu ajutorul ferestrei de dialog aferente.

Introducerea, în interiorul desenului se realizeazã activând instrumentul "Text" si selectionând regiunea dreptunghiularã care va contine scrisul. Aceastã regiune este definitã de 2 vârfuri, superior stâng si inferior drept. Dupã confirmarea celui de-al doilea punct este vizualizatã fereastra de dialog pentru introducerea textului si caracteristicile acesteia:

Buton Caracter T: Deschide fereastra de dialog Windows pentru alegerea caracterului.

Buton Culoare: Seteazã culoarea textului.

Rotatie: Seteazã gradul de rotatie a textului

Text: Câmp de introducere a textului. Poate contine text pe mai multe linii.

 

Aliniere

 

În momentul vizualizãrii textului introdus programul distribuie cuvintele în regiunea definitã precedent aliniindu-le la stânga dupã urmãtoarle criterii:

- Dacã o linie de text introdusã depãseste dimensiunea orizontalã, cuvântul este pus pe linia urmãtoare.

- Dacã întregul text depãseste dimensiunea verticalã, acesta este redus pânã la ultima linie vizualizabilã.

 

 

Modificarea textului

 

Pentru modificarea unui text selectionati cu mouse-ul zona care îl contine si apãsati butonul drept pentru a accesa fereastra de dialog.

 

Pentru modificarea regiunii care contine textul selectionati nodurile evidentiate din vârfurile dreptunghiului si, tinând apãsat butonul stâng al mouse-ului trageti pânã ajungeti la dimensiunea doritã. Textul continut va fi realiniat la dimensiunile noului chenar.

 

Pentru deplasarea textului selectionati dreptunghiul care îl contine si tinând apãsat butonul stâng al mouse-ului tragei pânã la noua pozitie.

 

 

 

 

© 2020 Geostru Software